Teeme teoks unistuse oma kodust

Tõrva vald pakub oma kodu rajamise võimalust. 2022. aasta augustis kinnitas vald detailplaneeringu, mille eesmärgiks on luua looduskaunisse piirkonda kõikide kommunikatsioonidega kinnistud ning teha sellega kvaliteetne elukeskkond majanduslikult kättesaadavaks noortele peredele. Projekt osutus oodatust märgatavalt populaarsemaks ning krundid broneeriti vaid paari tunniga.

Norstat uuring näitas, et üle poole Eesti elanikest otsivad võimalust kolida perega linnakorterist maale, oma majja, kus lapsed saavad joosta ning mängida. Kuid unistus on jäänud ellu viimata, kuna kinnistu soetamiseks ja maja ehituseks napib rahalisi vahendeid. Pankade poolt pakutavad kodulaenude omafinantseeringud on väljaspool suurlinnasid kõrgemad ning tingimused kehvemad. 

Soodustingimused ja MES garanteeritud laen ehituseks

Noorte perede koduprogramm oli Tõrva valla poolt ellu kutsutud unikaalne võimalus soetada oma perele kinnistu soodustingimustel ning ehitada endale päris oma maja. Maaelu Edendamise Sihtasutus pakub selleks eluaseme kaaslaenu, mis on abiks oma kodu ehitamiseks maapiirkondadesse. 

Mänguplatsid ja rohealad

Planeeringualale moodustatakse 26 elamupinda. Parema elukeskkonna loomiseks on kruntide teenindamiseks kavandatud rohealad, millest ühele on planeeritud mänguväljak. Lisaks on planeeritud põhjanurgas võimalus külaplatsi rajamiseks, kus kogukond saab ühiseid koosviibimisi korraldada. 

Tule naabriks Magnus Kirdile!

Tõrva juurtega Eesti odaviske sangar Magnus Kirt on uue elamupiirkonna esimene elanik ning Sinu uus naaber. Magnus tutvustab Sulle Tõrvat oma videoloos.

Tule naabriks Magnus Kirdile

Kodu keset maalilist loodust ja järvi

Uus elamupiirkond rajatakse atraktiivsesse ja maalilisse looduskeskkonda. Ligikaudu 150 meetri kaugusele jääb Vanamõisa järv, looduskaunis parkmets, terviserajad põlispargis ja metsas, ürgsed jõeorud ning puhkealad. Kaasaegsest staadionist ja veekeskusest rääkimata. Tõrva vald rajab kruntidele juurdepääsud, teealad, tehnovõrgud ning hoolitseb haljastuse kui ka heakorra eest.

Kuurortlinn Tõrva on hinnatud puhkekoht ka talvel:

Kinnistute võõrandamise tingimused

HETKEL ON KÕIK KINNISTUD OMANIKU LEIDNUD!

Uue elamurajooni kinnistuid võõrandab Tõrva vald noorte perede programmi kui ka enampakkumise teel. Kinnistute hind on 10€/m².

Noorte perede programmi raames võõrandatavad kinnistud:

Kinnistu 11, 1 615m², 16 150 €*
Kinnistu 15, 1 770m², 17 770 €
Kinnistu 16, 1 676m², 16 760 €
Kinnistu 17, 1 518m², 15 180 €
Kinnistu 18, 1 561m², 15 610 €
Kinnistu 19, 1 542m², 15 420 €
Kinnistu 21, 1 574m², 15 740 €
Kinnistu 22, 1 623m², 16 230 €
Kinnistu 23, 2 129m², 21 290 €
Kinnistu 26, 1 560m², 15 600 €
Kinnistu 27, 1 546m², 15 460 €
Kinnistu 28, 1 604m², 16 040 €
Kinnistu 29, 1 515m², 15 150 €
Kinnistu 30, 1 620m², 16 200 €
Kinnistu 31, 1 586m², 15 860 €
Kinnistu 32, 1 629m², 16 290 €
Kinnistu 33, 1 616m², 16 160 €

*Kinnistule maja ehitamiseks pole võimalik kasutada MES poolt pakutavat kaaslaenu.

Noorte perede programmi raames:

Kinnistud 11, 15-19, 21-23, 26-33 võõrandab vald kutselise kinnisvara hindaja poolt määratud hinnaga. Noorte perede programmi raames saab antud hinnast soodustust leibkonna alaealise lapse kohta järgmiselt:

  • 1 laps 3000 EUR; 2 last 4000 EUR, 3 ja enam last 5000 EUR.
  • Kinnistuid saavad osta isikud, kelle vanus on kuni 45 aastat (k.a).
  • Isik ja temaga seotud leibkond saab noorte perede programmi raames osta ühe krundi.
  • Noorte perede programmi raames kinnistu ostnud isikul on kohustus 5 aasta jooksul ostu-müügi lepingu sõlmimisest valmis ehitada kinnistule elamu ning saada kasutusluba.
  • Taotleja alaline ja registrijärgne elukoht peab olema hiljemalt kasutusloa väljastamisel Tõrva vald.
  • Krundi edasi võõrandamine on lubatud ainult sätestatud nõuetele vastavale isikule. Kui isik on krundi ostmisel saanud lastega seonduva soodustuse ja isik, kellele krunti soovitakse edasi võõrandada, ei oleks programmis osaledes saanud soodustust sellisel määral, tuleb võõrandajal enam saadud soodustus vallale tagastada.
  • Kinnistule (välja arvatud kinnistu nr 11) saab elamu ehituseks kasutada MESi kaaslaenu.
  • Kõik võõrandatavad kinnistud müüakse koos kõikide kommunikatsioonidega (elekter ja vesi); vald rajab kommunikatsioonid hiljemalt 2023. aasta lõpuks.
  • Ostu-müügi lepingute sõlmimine toimub tehtud broneeringute ajalise järjestuse alusel.

Enampakkumise teel:

Põlisele tõrvakale, Magnus Kirdile teenete eest omistatud kinnistu vahetus naabruses asuvad kinnistud 6-9 võõrandatakse enampakkumise teel. Alghind on kinnisvara hindaja poolt määratud turuhind, milleks on 10€/m². Enampakkumise teel võõrandamisel muid eritingimusi ei ole, välja arvatud kruntidele kehtestatav hoonestuskohustus 5 aasta jooksul ostu-müügi lepingu sõlmimisest. Nendele kruntidele MES kaaslaenu taotleda pole võimalik.

Enampakkumine toimus osta.ee keskkonnas. Hoia silm peal, peagi on lisandumas veelgi krunte!

Vaata detailplaneeringu jooniseid siin.

MES kaaslaen ja taotlemine

Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) kaaslaenu saab taotleda kõikidest Eesti pankadest, ehitades, renoveerides või soetades kodu Tõrva vallas. Eluaseme kaaslaenu tingimused: https://www.mes.ee/eluaseme-kaaslaen

MES-i kaaslaenuga toetatakse elumajade ehitamist ning selle tähtaeg on kuni 50 aastat. Kaaslaen on mõeldud kodu rajamiseks Kagu- ja Ida-Eestisse, kuni 1000 elanikuga asustusüksustesse. Noorte perede programmi alla kuuluvad kinnistud jäävad Jõgeveste külla, mistõttu saab sinna maja ehitamiseks kasutada MESi poolt pakutavat kaaslaenu. MES-i kaaslaenu maksimaalne summa on 100 000 eurot, kuid see saab olla maksimaalselt 50% kodulaenu kogusummast.

MES-i kaaslaenu kasutamiseks tuleb esmalt esitada pangale kodulaenu taotlus. Kui pank on teinud siduva laenupakkumise, tuleb taotlejal esitada see MES-ile koos kaaslaenu taotlusega ning muude MES-i poolt nõutavate dokumentidega. Seejärel teeb MES kaaslaenu taotluse rahuldamise kohta otsuse, mille laenutaotleja edastab pangale. Pank ja MES valmistavad kumbki ette oma laenulepingud ja pärast lepingute allkirjastamist korraldab pank notariaalse tehingu.

1993. aastal asutatud Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) eesmärk on toetada ja elavdada Eesti maapiirkonna ettevõtlust, luues paremaid võimalusi kapitalile ligipääsuks ning tõsta maaettevõtluse konkurentsivõimet.